zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015

Wynagrodzenie chorobowe po przejęciu firmy przez nowego pracodawcę

W dniu 2 marca br. na podstawie art. 231 § 1 K.p. przejęliśmy część pracowników innej firmy. Jeden z przejętych pracowników zachorował w lutym i przedłożył zaświadczenie lekarskie obejmujące również kilka dni marca 2015 r. W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za czas choroby? Czy pracownik powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie wystawione na nowego pracodawcę?

Podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez nowego pracodawcę, który przejął pracownika na podstawie art. 231 § 1 K.p. nie ustala się ponownie. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte do obliczenia wynagrodzenia chorobowego u poprzedniego pracodawcy. Dowodem do wypłaty tego świadczenia jest przedłożone przez pracownika zaświadczenie lekarskie wystawione na poprzedniego pracodawcę.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 § 1 K.p.). Trwa zatem kontynuacja dotychczasowego zatrudnienia pracownika. Dlatego też, jeśli przejmowany pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, to podstawa wymiaru przysługujących mu świadczeń z tego tytułu nie ulega ponownemu ustaleniu.

W przypadku gdy niezdolność pracownika z powodu choroby powstanie już po przejęciu go przez nowego pracodawcę (zaświadczenie ZUS ZLA musi być wystawione już na tego pracodawcę), to do podstawy wymiaru przysługującego mu świadczenia za czas choroby sumuje się wynagrodzenie wypłacone przez nowego pracodawcę z wynagrodzeniem wypłaconym przez poprzedniego pracodawcę. Taka zasada postępowania wynika z art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej.

  Przykład  

Pracownik przejęty od 2 marca 2015 r. w trybie art. 231 § 1 K.p. był niezdolny do pracy z powodu choroby od 24 lutego do 5 marca 2015 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego wypłaconego przez dotychczasowego pracodawcę od 24 lutego do 1 marca 2015 r. stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za okres od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r. Do obliczenia wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi od 2 do 5 marca 2015 r. nowy pracodawca przyjął to samo wynagrodzenie.


W pytaniu nie podano informacji na temat zasad wynagradzania pracownika przed i po przejęciu go przez nowego pracodawcę. Wyjaśniamy więc, że podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego mogłaby zostać przeliczona, gdyby przejmujący pracodawca nie wypłacał niektórych składników wynagrodzenia, bądź też dokonywał ich wypłaty, ale w myśl obowiązujących u niego przepisów płacowych składniki te nie byłyby wliczane do podstawy wymiaru świadczeń. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których w myśl przepisów o wynagradzaniu obowiązujących w zakładzie pracy pracownicy zachowują prawo w okresie pobierania tych świadczeń. Ponadto w podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które zostały przyznane do określonego terminu, bądź których wypłaty zaprzestano na podstawie przepisów o wynagradzaniu (lub układu zbiorowego pracy).

  Przykład  

Pracownik został przejęty od 2 marca 2015 r. w trybie art. 231 § 1 K.p. U dotychczasowego pracodawcy otrzymywał premie miesięczne, do których, w myśl przepisów płacowych, zachowywał prawo w okresach absencji. Premie nie były więc uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków.

Nowy pracodawca również wypłaca premie miesięczne, ale obowiązujący u niego regulamin premiowania nakazuje ich zmniejszanie za okresy pobierania świadczeń chorobowych.

Pracownik chorował od 24 lutego do 5 marca 2015 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r., z tym że przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego:

  • u poprzedniego pracodawcy za okres od 24 lutego do 1 marca 2015 r. nie uwzględniono premii miesięcznych (premia została wypłacona obok wynagrodzenia chorobowego),
     
  • u nowego pracodawcy za okres od 2 do 5 marca 2015 r. przeliczono podstawę wymiaru uwzględniając w niej premie wypłacone przez poprzedniego pracodawcę.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60