zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014

Okres wyczekiwania zleceniobiorcy na prawo do zasiłku chorobowego

1) Od 1 września 2014 r. zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Pod koniec miesiąca stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Czy przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli umowę zlecenia wykonuje nieprzerwanie od roku?

Nie, ponieważ nie posiada wymaganego 90-dniowego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Okres orzeczonej niezdolności do pracy, za który zleceniobiorca nie ma prawa do zasiłku chorobowego z powodu nieposiadania wymaganego okresu wyczekiwania traktuje się na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli więc niezdolność do pracy będzie trwała nadal, to prawo do zasiłku chorobowego nabędzie począwszy od 91. dnia nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku, o którym mowa w pytaniu, okres wyczekiwania upłynie z dniem 29 listopada 2014 r. Prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony może więc nabyć - w razie ewentualnej choroby - najwcześniej od 30 listopada 2014 r.

Dodajmy, że posiadanie 90-dniowego okresu wyczekiwania nie jest wymagane przy ubieganiu się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (chorym lub zdrowym w określonych ustawą zasiłkową przypadkach) lub nad innym chorym członkiem rodziny.


2) Czy osoba wykonująca umowę zlecenia, z tytułu której podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu musi spełnić wymóg wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, jeśli przed zawarciem tej umowy była pracownikiem?

Nie, ale pod warunkiem, że pomiędzy pracowniczym ubezpieczeniem chorobowym a ubezpieczeniem z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie wystąpiła przerwa przekraczająca 30 dni.

Do okresu wyczekiwania, od którego zależy prawo do zasiłku, wlicza się bowiem m.in. poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni (art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60