zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Wypłata zasiłku chorobowego po śmierci pracownika

W połowie października br. zmarł nasz pracownik przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Komu wypłacić zasiłek chorobowy? Nadmieniamy, że pracownik był żonaty i miał 20-letnią córkę.

Wypłaty zasiłku chorobowego po śmierci pracownika dokonuje się osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia (art. 65 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Do kręgu osób uprawnionych należą małżonka (małżonek), która w dniu śmierci pracownika pozostawała ze zmarłym w związku małżeńskim oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Jak wynika z przepisów ustawy emerytalnej, prawo do renty rodzinnej przysługuje m.in. dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka, dzieciom przysposobionym - do ukończenia 16 lat, a jeżeli przekroczyły ten wiek - do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat. Jeżeli dziecko ukończyło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, wiek ten przedłuża się do czasu zakończenia tego roku studiów. Wymóg wieku nie dotyczy dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji przed ukończeniem 16. roku życia albo w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat (art. 68 ustawy emerytalnej).

W okolicznościach wskazanych w pytaniu, osobami uprawnionymi jest więc żona zmarłego oraz ewentualnie jego 20-letnia córka, o ile kontynuuje naukę.

Zasiłek chorobowy, co do zasady, wypłacany jest za okres niezdolności do pracy orzeczonej zwolnieniem lekarskim. Ponieważ jednak, w sytuacji opisanej w pytaniu, stosunek pracy wygasł w dniu śmierci pracownika, powinien zostać wypłacony do dnia śmierci włącznie. Na temat rozliczenia składkowo-podatkowego należności przysługujących osobie uprawnionej po śmierci pracownika do wynagrodzenia i zasiłku pisaliśmy w UiPP nr 21/2017, str. 15-16.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60