zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017

Zasiłek chorobowy należny po zasiłku macierzyńskim wypłacanym przez ZUS

Bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego pracownica poszła na zwolnienie lekarskie. Wypłaciliśmy już należne jej wynagrodzenie chorobowe (w wymiarze 33 dni). Z początkiem bieżącego roku nabyłem uprawnienia do wypłaty zasiłków swoim pracownikom, jednak ZUS w dalszym ciągu realizował płatność zasiłku macierzyńskiego dla wspomnianej pracownicy, która nabyła prawo do tego świadczenia jeszcze w ubiegłym roku. Czy zasiłek chorobowy dla tej pracownicy także będzie wypłacał ZUS?

NIE. Płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, sami ustalają prawo do zasiłków i ich wysokość oraz wypłacają te świadczenia swoim ubezpieczonym za okres trwania tego ubezpieczenia. W pozostałych przypadkach, tj. m.in.:

  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych oraz
     
  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

prawo do zasiłków ustala ZUS.

Tak wynika z art. 61 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), która jednocześnie w art. 61 ust. 4 przewiduje pewne odstępstwo od tej reguły. W świetle przywołanego przepisu ZUS kontynuuje po dniu 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę zasiłku, nawet jeśli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. Dodatkowo organ rentowy w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, precyzuje, iż chodzi tu o kontynuację wypłaty zasiłku za nieprzerwany okres niezdolności do pracy, a w przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasiłku po 1 stycznia, wypłaty kolejnego zasiłku dokonuje płatnik składek.

Z treści pytania wynika, że pracownica nieprzerwanie od zeszłego roku korzystała z zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS, a następnie bez dnia przerwy, ale już w 2017 r., nabyła uprawnienia do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Zmiana rodzaju należnego pracownicy świadczenia skutkuje koniecznością podjęcia wypłaty zasiłku chorobowego przez płatnika składek uprawnionego w 2017 r. do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym.

Ustalanie liczby ubezpieczonych dla celów wypłaty zasiłków

Liczbę ubezpieczonych, od której uzależnione jest, kto jest płatnikiem zasiłków dla ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym, ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego lub - w przypadku płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60