zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017

Odwołania od decyzji w sprawie odmowy zasiłku chorobowego

Prowadzę jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Po otrzymaniu od lekarza zwolnienia lekarskiego przesłałem je do ZUS wraz z pozostałymi dokumentami. Później wysłałem dwa kolejne zwolnienia. Otrzymałem trzy decyzje o odmowie prawa do zasiłku chorobowego za konkretne następujące po sobie okresy. Czy wystarczy jak złożę odwołanie od pierwszej decyzji, czy powinienem złożyć odwołanie od każdej z tych decyzji?

Odwołania od decyzji w sprawie odmowy zasiłku chorobowego
rys. Odwołania od decyzji w sprawie odmowy zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy to jedno ze świadczeń zaliczanych do kategorii krótkoterminowych. Przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności jej wykonywania z przyczyn ściśle określonych przez ustawodawcę, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo występuje w trakcie ciąży, wówczas zasiłek przysługuje przez 270 dni.

Podstawowym dokumentem do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające konkretny okres niezdolności do pracy.

Skoro Czytelnik nie zgadza się z odmową przez ZUS prawa do zasiłku chorobowego, powinien złożyć odwołanie od każdej wydanej decyzji. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, złożenie odwołania wyłącznie od pierwszej decyzji mogłoby spowodować, iż Czytelnik nabędzie uprawnienia do zasiłku tylko za okres w niej wskazany, a więc udokumentowany pierwszym zaświadczeniem lekarskim. W odwołaniu składanym od drugiej, trzeciej i ewentualnie kolejnej decyzji, kierowanym do właściwego sądu, Czytelnik może zawrzeć wniosek o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60