zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę

Pracownik, który został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia, dostarczył zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA. Pierwszy dzień choroby jest równocześnie ostatnim dniem zatrudnienia. Czy całą wypłatę świadczenia można przekazać do ZUS?

Nie, bez względu na to, czy za ostatni dzień pracy przysługuje jeszcze wynagrodzenie chorobowe, czy już zasiłek.

Jeżeli były pracownik w czasie zatrudnienia nie wykorzystał przysługującego mu w 2016 r. limitu 33 dni (14 dni) wynagrodzenia chorobowego, to za dzień choroby przypadający w okresie ubezpieczenia zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego (art. 92 K.p.).

Nie ma znaczenia sposób rozwiązania umowy ani fakt, że nastąpiło to przed dostarczeniem przez pracownika zaświadczenia lekarskiego. Istotne jest, że niezdolność do pracy z powodu choroby przypadała w czasie trwania umowy o pracę.

Pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłków ustala prawo i wypłaca świadczenia chorobowe za okresy choroby przypadającej w czasie zatrudnienia.

Ważne: ZUS dokonuje wypłaty zasiłku chorobowego wyłącznie za dni niezdolności do pracy trwającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia).

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia). Natomiast po jego ustaniu zasiłek chorobowy może być wypłacany pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności określone w art. 13 ustawy zasiłkowej. Zasiłek chorobowy nie przysługuje bowiem za okres choroby trwającej po ustaniu zatrudnienia, jeśli osoba zainteresowana m.in.:

  • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
     
  • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
     
  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
     
  • przed rozwiązaniem umowy o pracę chorowała i zatrudnienie ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego.

Z pytania nie wynika, aby były pracownik nie spełniał warunków do wypłaty świadczeń za czas choroby, zarówno trwającej w zatrudnieniu, jak też po jego ustaniu. Były pracodawca powinien więc dokonać wypłaty odpowiednio wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego (jeśli jest upoważniony do wypłaty zasiłków) za dzień niezdolności do pracy przypadający na okres zatrudnienia. Ponieważ zwolnienie lekarskie obejmuje dni po ustaniu zatrudnienia, należy przekazać je do ZUS (pozostawiając w aktach jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem), dołączając do niego zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

Aktywne druki i formularze Zaświadczenie ZUS Z-3 dostępne jest
w serwisie www.druki.gofin.pl.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60