zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015

Nauka pracownika w czasie choroby a prawo do zasiłku

Pracownik kontynuujący naukę na studiach zaocznych, od kilku tygodni choruje. Na zaświadczeniach lekarskich ma odnotowane, że "chory może chodzić". Czy uczęszczanie na zajęcia oraz udział w sesji egzaminacyjnej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy można uznać za nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego i zaprzestać wypłaty zasiłku?

Nauka pracownika w czasie choroby a prawo do zasiłku chorobowego
rys. Nauka pracownika w czasie choroby a prawo do zasiłku chorobowego

Nie, jeśli udział pracownika w zajęciach nie wpływa na pogorszenie stanu jego zdrowia (tj. nie spowoduje przedłużenia okresu niezdolności do pracy). W celu ustalenia tych okoliczności można przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia i zasięgnąć opinii lekarza leczącego lub lekarza orzecznika ZUS.

Pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego w sytuacjach określonych w art. 17 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z powołanym przepisem, utrata prawa do zasiłku następuje za cały okres wskazany w kontrolowanym zaświadczeniu lekarskim, w czasie którego osoba niezdolna do pracy z powodu choroby m.in.:

  • wykonuje czynności mogące pogorszyć jej stan zdrowia lub
     
  • wykorzystuje zwolnienie lekarskie do innych celów niż leczenie (czyli w sposób niezgodny z jego celem).

W wymienionych przypadkach chodzi o nieprawidłowe postępowanie pracownika w okresie, na który została orzeczona niezdolność do pracy z powodu choroby, a w szczególności nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich. Wskazówki te lekarz wystawiający zaświadczenie ZUS ZLA zamieszcza w karcie choroby oraz na wystawionym zaświadczeniu, wpisując w polu 15 - "Wskazania lekarskie" cyfrę 1 - "Chory powinien leżeć" lub 2 - "Chory może chodzić".

Wzór zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA jest zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 229).

Generalnie okoliczności nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia od pracy stwierdza się w trybie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. nr 65, poz. 743). Po przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół stwierdzający na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia z uwzględnieniem rodzaju choroby oraz treści zaświadczenia lekarskiego.

Wątpliwości związane z oceną prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy rozstrzyga ZUS.

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, ma odnotowane na zaświadczeniu lekarskim, że chory może chodzić. Wskazanie to oznacza, że może on wykonywać tylko zwykłe czynności życia codziennego, jak np. wyjście na zabiegi lub spacer. Zatem ocena, czy udział w zajęciach na uczelni w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby jest niezgodny z celem tego zwolnienia, będzie należała do lekarza, który to zwolnienie wystawił (ewentualnie do lekarza orzecznika ZUS, jeśli pracodawca zwróci się do ZUS o rozstrzygnięcie w tej sprawie).

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60