zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019

Finansowanie zasiłku chorobowego w razie wypadku przy pracy pracownika będącego w stanie nietrzeźwości

Pracownik pod koniec lipca br. uległ wypadkowi przy pracy będąc pod wpływem alkoholu. Wskutek tego zdarzenia jest niezdolny do pracy od 26 lipca do 31 sierpnia br. (po raz pierwszy w tym roku). Czy w związku z tym należy wypłacić mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru?

Jeśli w toku postępowania powypadkowego zostanie ustalone, że pracownik w chwili wypadku pozostawał w stanie nietrzeźwości i w znacznym stopniu przyczynił się do spowodowania wypadku, to nie nabędzie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Za czas choroby otrzyma wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (w wysokości 80% podstawy wymiaru).

Zgodnie z art. 21 ustawy wypadkowej, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a także gdy pracownik będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Przy czym samo pozostawanie w stanie nietrzeźwości w chwili wypadku nie jest negatywną przesłanką dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, chyba że pracownik mógłby uniknąć wypadku gdyby nie pozostawał pod wpływem alkoholu (por. wyroki SN z 8 czerwca 2011 r., sygn. akt I UK 418/10 i z 13 lipca 2011 r., sygn. akt I UK 46/11 oraz wyrok SA w Szczecinie z 22 września 2015 r., sygn. akt III APa 10/15).

Ważne: Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, należy skierować go na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie.

Pracownik jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, chyba że pracownik udowodni, że miały miejsce przyczyny uniemożliwiające poddanie się temu badaniu. Tak stanowi art. 21 ust. 3 ustawy wypadkowej.

Zwracamy uwagę! Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), stan nietrzeźwości zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 • stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
   
 • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Więcej przeczytasz w Stanowisko UODO w sprawie sprawdzania
stanu trzeźwości pracowników cytowaliśmy
UiPP nr 14/2019, str. 67-68.

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, pracownik uległ wypadkowi przy pracy będąc w stanie nietrzeźwości. Jeśli stan ten przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania tego zdarzenia, to nawet jeżeli w protokole powypadkowym zostanie ono uznane za wypadek przy pracy, pracownik nie nabędzie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. W takiej sytuacji będzie on jednak uprawniony do świadczeń chorobowych (wynagrodzenia i zasiłku chorobowego) na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej. Świadczenia te wynoszą 80% podstawy wymiaru (a zasiłek za czas ewentualnego pobytu w szpitalu - 70% podstawy wymiaru).

Jeśli na zwolnieniu lekarskim pracownika został zamieszony kod literowy "C", co oznacza że niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, świadczenia chorobowe nie przysługują za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności (art. 16 ustawy zasiłkowej). Świadczenia za taki sam okres nie wypłaca się również, jeśli z protokołu powypadkowego wynika, że przyczyną wypadku było nadużycie alkoholu.

Pierwsze 5 dni niezdolności do pracy, bez prawa do wynagrodzenia chorobowego/zasiłku, zalicza się do limitu 33 (14) dni, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz wlicza do okresu zasiłkowego obejmującego 182 dni.

Przykład

Pracownik (42 lata) w dniu 26 lipca br. uległ wypadkowi przy pracy i choruje do 31 sierpnia br. (37 dni). Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Przeprowadzone przez lekarza bezpośrednio po wypadku badanie krwi wykazało obecność w niej alkoholu etylowego o stężeniu: 282 mg/dl (2,82‰). Ponadto ustalono, że wśród wszystkich przyczyn wypadku, to zachowanie nietrzeźwego pracownika było dominującym powodem jego wystąpienia. Informacje te zostały zawarte w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Za okres choroby pracodawca wypłaci pracownikowi:

 • wynagrodzenie chorobowe od 31 lipca do 27 sierpnia br. (28 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru; za pierwsze 5 dni choroby (od 26 do 30 lipca) wynagrodzenie nie przysługuje na mocy art. 16 ustawy zasiłkowej,
   
 • zasiłek chorobowy od 28 do 31 sierpnia br. w wysokości 80% podstawy wymiaru (ewentualnie 70%, gdyby pracownik w tym czasie przebywał w szpitalu).

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.