zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (601) z dnia 1.04.2024

Odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia z zasiłku chorobowego

Pracownikowi (w wieku 50+) za styczeń 2024 r. wypłacono wynagrodzenie chorobowe za 14 dni oraz wynagrodzenie za pracę, a następnie wpłynęło jego zwolnienie lekarskie obejmujące okres od 30 stycznia do 2 marca 2024 r. Czy nadpłacone wynagrodzenie (za 2 dni) mogliśmy odliczyć z zasiłku chorobowego przysługującego za luty 2024 r.?

Tak, przy czym wymagało to zgody pracownika.

Za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracownikowi w wieku 50+ przysługuje świadczenie chorobowe, tj. odpowiednio:

 • wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 14 dni choroby w roku kalendarzowym na podstawie art. 92 K.p., a następnie
 • zasiłek chorobowy od 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.

Wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy z powodu choroby ulega odpowiedniemu obniżeniu. Jeśli otrzymuje on wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, zastosowanie ma § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Przepis ten stanowi, że w celu obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeżeli za pozostałą część tego miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

W praktyce zdarza się jednak, że zwolnienie lekarskie, stanowiące podstawę przyznania i wypłaty świadczenia chorobowego, zostaje wystawione już po wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc, co skutkuje jego nadpłatą. Sposób postępowania w razie niezawinionej przez pracodawcę nadpłaty wynagrodzenia reguluje art. 87 § 7 K.p. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Na tego typu odliczenie nie jest wymagana zgoda pracownika, przy czym pracodawca musi jego dokonać tylko w następnym, czyli najbliższym i kolejnym terminie płatności (por. wyrok SN z 12 kwietnia 1996 r., sygn. akt I PRN 32/96). Zdaniem większości autorów, przez poprzedni termin płatności, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dzień ostatniej faktycznej wypłaty wynagrodzenia, zatem nie zawsze będzie to dzień przypadający w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Jeśli bowiem nie wypłacono w nim wynagrodzenia za pracę, terminem płatności bezpośrednio poprzedzającym będzie dzień z wcześniejszego miesiąca. W razie gdy pracodawca nie dokona odliczenia w tym terminie, bez względu na przyczynę, nadpłaconą kwotę będzie mógł odzyskać tylko za zgodą pracownika, na zasadach określonych w art. 91 K.p.

W praktyce zdarza się, że absencja chorobowa pracownika obejmuje również następny miesiąc (miesiące), za który otrzyma on zasiłek chorobowy.

Ważne: Kwotę nadpłaconego wynagrodzenia za pracę można potrącić z przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego, ale wyłącznie za jego zgodą (por. komentarz ZUS do ustawy zasiłkowej).

Z pytania wynika, że w styczniu 2024 r. doszło do nadpłaty wynagrodzenia za pracę za 2 dni (30 i 31 stycznia), gdyż zwolnienie lekarskie pracownika wpłynęło już po wypłacie za ten miesiąc. Absencja chorobowa trwała przez cały kolejny miesiąc (luty) aż do 2 marca 2024 r. Pracodawca mógł więc dokonać odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia z zasiłku chorobowego wypłacanego za luty 2024 r., jeśli otrzymał na to zgodę pracownika. W razie jej braku, może dokonać odliczenia, bez zgody pracownika, z wynagrodzenia za pracę wypłaconego za marzec 2024 r. (w najbliższym i kolejnym terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę). Późniejsze niż w marcu 2024 r. odliczenie będzie uzależnione od uzyskania pisemnej zgody pracownika. Niezależnie od powyższego w lutym 2024 r. pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy za 2 dni stycznia 2024 r.

Zwracamy uwagę! Jeśli pracodawca zdecydował o odliczeniu nadpłaconego wynagrodzenia z zasiłku chorobowego za luty 2024 r., skutkowało to koniecznością korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS za styczeń 2024 r. Z kolei odliczenie dokonane w marcu 2024 r. z przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę, nie wymagało korekty ww. dokumentów.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.