zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017

Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

Pracodawca dofinansowuje 90% wartości abonamentu medycznego pracownikom oraz osobom wykonującym umowy zlecenia. Od kwoty dofinansowania opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe. Wartość pakietu medycznego nie ulega zmniejszeniu w okresach absencji chorobowej. Czy to prawda, że wartość pakietu medycznego należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków chorobowych przysługujących zleceniobiorcom?

Tak. Opłacany przez zleceniodawcę z własnych środków abonament medyczny stanowi przychód zleceniobiorcy, podlega więc uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe i na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym należy go wliczać do podstawy wymiaru zasiłków przysługujących zleceniobiorcy.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Tak stanowi art. 48 ust.  ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), dalej: ustawy zasiłkowej.

Za przychód (dalej: wynagrodzenie), o którym mowa, uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej). Obliczając podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pracowników, wymienione w art. 48 ust. 2 ustawy zasiłkowej, dotyczące:

  • przyjmowania wynagrodzenia za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia trwającego krócej niż 12 miesięcy (art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej),
     
  • ustalania stawki dziennej zasiłku jako 1/30 części kwoty stanowiącej podstawę jego wymiaru (art. 36 ust. 3 ustawy zasiłkowej),
     
  • uwzględniania wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku oblicza się dzieląc wynagrodzenie osiągnięte przez zleceniobiorcę za okres odpowiednio 12 miesięcy kalendarzowych lub pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia przez liczbę przyjętych miesięcy (art. 38 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Nie stosuje się przy tym art. 41 tej ustawy. W myśl powołanego przepisu, w podstawie wymiaru zasiłków nie uwzględnia się m.in. składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Przepis ten dotyczy wyłącznie pracowników. W związku z tym, w podstawie wymiaru zasiłków przysługujących zleceniobiorcy uwzględnia się wszystkie składniki wynagrodzenia podlegające oskładkowaniu, w tym również te, do których zleceniobiorca zachowuje prawo w okresach absencji chorobowej.

Abonament medyczny otrzymywany przez zleceniobiorcę, o którym mowa w pytaniu, należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłku mimo, że nie jest on zmniejszany za okresy absencji chorobowej. Uwzględnia się go poprzez doliczenie jego wartości do przychodu za miesiąc, w którym został uzyskany.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60