zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015

Wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie zawsze ograniczona

Z pracownikiem zawarliśmy umowę na czas określony, do końca października br., na 1/2 etatu. Pracownik wykonywał prace specjalistyczne i uzyskiwał wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł. Przed zakończeniem umowy zachorował. Po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia chorobowego przekazaliśmy wypłatę zasiłku chorobowego do ZUS. Czy i do jakiej kwoty ZUS ograniczy podstawę wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia, jeśli pracownik ten pozostaje jeszcze w zatrudnieniu u innego pracodawcy i otrzymuje z tego tytułu świadczenia za czas choroby?

ZUS nie ograniczy podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po rozwiązaniu umowy o pracę z jednym pracodawcą.

Ważne: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym jednocześnie u innego pracodawcy nie powoduje ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Tytuł tego ubezpieczenia trwa nadal, zatem zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS po rozwiązaniu jednej umowy o pracę, gdy druga umowa jest kontynuowana, nie jest ustalany za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Przypominamy, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego byłemu pracownikowi ustala się na takich samych zasadach jak w czasie trwania stosunku pracy. Jedyną różnicą jest to, że wlicza się do niej składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres pobierania świadczeń chorobowych w czasie trwania zatrudnienia. Obliczoną w taki sposób podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, wypłacanego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, ZUS ogranicza do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwota ta jest ustalana miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych (art. 46 ustawy zasiłkowej). Nie jest ona pomniejszana o kwotę odpowiadającą 13,71% i ulega zmianie od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia. Aktualnie kwota ta wynosi 3.854,88 zł (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 720).

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, był zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę zawartych w różnych podmiotach. Jedna z umów została rozwiązana, jednak tytuł pracowniczego ubezpieczenia trwa nadal. Stąd niezdolność do pracy z powodu choroby przypadającej po rozwiązaniu jednej umowy o pracę nie może być traktowana jako niezdolność trwająca po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Ponieważ pracodawca jest upoważniony do wypłaty zasiłków tylko w czasie trwania stosunku pracy, zobowiązany był przekazać zwolnienie lekarskie byłego pracownika do ZUS, który podejmie wypłatę zasiłku chorobowego bez ograniczenia wysokości podstawy jego wymiaru.

Oczywiście były pracownik powinien zgłosić w ZUS, np. w oświadczeniu na druku ZUS Z-10, że nadal pozostaje w zatrudnieniu oraz że nie świadczy pracy u drugiego pracodawcy tylko przedstawia zwolnienia lekarskie.

Aktywne druki i formularze
Druk ZUS Z-10 dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

  Przykład  

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w wysokości 6.000 zł, podjął dodatkową pracę na 1/2 etatu u innego pracodawcy. Umowa została zawarta na czas określony od 1 września do 31 października 2015 r. Na jej podstawie pracownik wykonywał pracę specjalisty i otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w kwocie 5.000 zł.

W okresie od 30 października do 28 listopada 2015 r. (30 dni) pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby (jest to pierwsza niezdolność w roku kalendarzowym) i przedłożył zwolnienie lekarskie każdemu pracodawcy. Z tego tytułu otrzyma:

  • wynagrodzenie chorobowe u pierwszego pracodawcy, którego podstawę wymiaru stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października 2014 r. do września 2015 r. w wysokości 5.177,40 zł,
     
  • wynagrodzenie chorobowe za 2 dni października 2015 r. u drugiego pracodawcy - podstawa jego wymiaru wynosi 4.314,50 zł,
     
  • zasiłek chorobowy z ZUS za okres od 1 do 28 listopada 2015 r. - podstawa jego wymiaru nie zostanie przez ZUS ograniczona do 100% przeciętnego wynagrodzenia i wyniesie 4.314,50 zł.

Gdyby jednocześnie zostały rozwiązane obydwie umowy o pracę, to podstawa wymiaru zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zostałaby ograniczona do kwoty 3.854,88 zł.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60