zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015

Zasiłek chorobowy dla prowadzącego działalność pozarolniczą

Przedsiębiorca od początku roku prowadzi działalność gospodarczą, podlegając z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu (wcześniej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę). Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpił w sierpniu br. Czy przysługuje mu zasiłek chorobowy, jeśli zachorował pod koniec września br. i udowodni wcześniejszy 10-letni okres pracowniczego ubezpieczenia?

Nie, ponieważ przedsiębiorca obecnie podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego nie zostanie zaliczony do okresu wyczekiwania, a przerwa w ubezpieczeniu chorobowym przekroczyła 30 dni.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, ma prawo przystąpić do ubezpieczenia chorobowego na zasadzie dobrowolności. Obowiązuje ją dłuższy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, wynoszący co najmniej 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu wyczekiwania wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Tak stanowi art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej.

Zasiłek chorobowy może być wypłacany od pierwszego dnia niezdolności do pracy, niezależnie od okresu ubezpieczenia chorobowego, m.in. w przypadku, gdy ubezpieczony obecnie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu i ma wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia (bez względu na długość przerw w tym ubezpieczeniu).

Jednakże posiadany przez przedsiębiorcę wcześniejszy 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego nie może zostać zaliczony do okresu wyczekiwania, bowiem aktualnie przedsiębiorca podlega dobrowolnemu (a nie obowiązkowemu) ubezpieczeniu chorobowemu. Do okresu wyczekiwania nie można wliczyć również okresu wcześniejszego pracowniczego ubezpieczenia chorobowego, ponieważ przerwa między ostatnim a obecnym okresem ubezpieczenia chorobowego wyniosła ponad 30 dni.

W związku z powyższym ZUS podejmie wypłatę zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy nie wcześniej niż od 91. dnia podlegania przez niego ubezpieczeniu chorobowemu. Dowodem do jego wypłaty będzie zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA oraz zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3b.

Aktywne druki i formularze
Zaświadczenie ZUS Z-3b
dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Zasiłki i świadczenia

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od 2 stycznia 2015 r., podlegając z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wcześniej przez 15 lat był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, która została rozwiązana 31 grudnia 2014 r. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z działalności przystąpił od 1 sierpnia 2015 r.

W okresie od 28 września do 27 października 2015 r. (30 dni) jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Nie nabył prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na nieposiadanie wymaganego okresu ubezpieczenia chorobowego.

Zakładając, że niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie nadal, zasiłek chorobowy będzie wypłacany najwcześniej od 91. dnia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, tj. od 30 października 2015 r.

Dodajmy, że w sytuacji, gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy, przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego bez okresu wyczekiwania. Jeśli przyczyną niezdolności jest wypadek przy pracy, to od pierwszego dnia przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, bez względu na czas trwania tego ubezpieczenia (także, gdy przedsiębiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Bez okresu wyczekiwania przedsiębiorca nabywa prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego i zasiłku macierzyńskiego.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60