zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego dla zleceniobiorcy

W maju br. zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy zlecenia. Z tego tytułu zgłosiliśmy ją do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (zleceniobiorca nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Na początku czerwca 2015 r. uległ on wypadkowi przy wykonywaniu zlecenia. Czy powinniśmy wypłacać zleceniobiorcy zasiłek chorobowy, skoro nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego?

Tak, jeżeli był to wypadek przy pracy (tu przy wykonywaniu czynności wynikających z umowy zlecenia).

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Tak stanowi art. 3 ust. 3 pkt 6 ustawy wypadkowej.

Podmiot, na rzecz którego wykonywana jest praca na podstawie ww. umowy cywilnoprawnej, dokonuje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzając w tym celu kartę wypadku.

Przepisy ustawy wypadkowej określają także prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego oraz jego wysokość procentową. Jeśli jednak chodzi o obliczanie podstawy wymiaru zasiłku, to w tym zakresie odsyłają do przepisów ustawy zasiłkowej.

Zasiłek chorobowy (ewentualnie również świadczenie rehabilitacyjne) z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy w czasie trwania ubezpieczenia wypadkowego, bez względu na długość tego ubezpieczenia, tj. bez okresu wyczekiwania (art. 8 ustawy wypadkowej). Oznacza to, że prawo do zasiłku zleceniobiorca może nabyć już w pierwszym dniu tego ubezpieczenia.

Ważne: Dla celów wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego nie jest istotne czy zleceniobiorca przystąpił do ubezpieczenia chorobowego, czy też nie.

Okres wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, tzw. okres zasiłkowy, ustala się również zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej, czyli zasiłek chorobowy może być wypłacany przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy przypada w czasie ciąży - maksymalnie 270 dni.

Jeśli okres zasiłkowy jest niewystarczający do odzyskania zdolności do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, zleceniobiorca może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne (także z ubezpieczenia wypadkowego). Świadczenie to jest przyznawane przez lekarza orzecznika ZUS najdłużej na 12 miesięcy (360 dni).

Zarówno zasiłek chorobowy, jak i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego wypłaca się w wysokości 100% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru (art. 9 ustawy wypadkowej).

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, oprócz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, jest karta wypadku przy pracy, w której zdarzenie zostało uznane za taki wypadek.


Zwracamy uwagę!
Zleceniobiorca nie nabędzie uprawnień do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Aktywne druki i formularze
Karta wypadku przy pracy dostępna
jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

Ponadto zasiłek chorobowy nie przysługuje, gdy zleceniobiorca będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Gdyby wystąpiła któraś z ww. okoliczności, to zleceniobiorca mógłby ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego (ewentualnie również przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego), ale tylko pod warunkiem, że podlegałby dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu oraz udowodnił co najmniej 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (tzw. okres wyczekiwania). W przeciwnym razie za okres niezdolności do pracy nie otrzymałby żadnego świadczenia.

  Przykład  

Zleceniobiorca wykonuje umowę od 1 lipca 2015 r. i od tego dnia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

W dniu 4 sierpnia 2015 r. zleceniobiorca uległ wypadkowi przy wykonywaniu umowy i otrzymał zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na okres 30 dni (tj. do 2 września 2015 r.). Z tytułu tej niezdolności do pracy nabył prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

  Przykład  

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, oraz że zostało stwierdzone umyślne naruszenie przez zleceniobiorcę przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. Tym samym zdarzenie nie zostało uznane za wypadek przy pracy, a w konsekwencji zleceniobiorca nie nabył prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Zleceniobiorca za czas choroby mógłby otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, w wysokości 80% podstawy wymiaru, gdyby przystąpił do tego ubezpieczenia oraz udowodnił co najmniej 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

W razie braku wymaganego okresu wyczekiwania i dalszym trwaniu niezdolności do pracy, prawo do zasiłku chorobowego nabyłby od 91. dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu wykonywanej umowy (tj. od 29 września 2015 r.).

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Terminarz

sierpień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.