zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015

Zasiłek chorobowy należny dłużej niż przez 182 dni

Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie powstania niezdolności do pracy z powodu choroby, może korzystać z zasiłku chorobowego. Przy czym limit dni tego świadczenia jest ograniczony do tzw. okresu zasiłkowego. Z reguły okres ten obejmuje 182 dni, choć w niektórych przypadkach zasiłek chorobowy może być wypłacany aż przez 270 dni.

Zasiłek chorobowy należny dłużej niż przez 182 dni
rys. Zasiłek chorobowy należny dłużej niż przez 182 dni

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, potwierdzanej, co do zasady, zaświadczeniem lekarskim sporządzonym na druku ZUS ZLA. Należne świadczenie nie może jednak być wypłacane dłużej niż przez tzw. okres zasiłkowy, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Podstawowy okres zasiłkowy wynosi 182 dni. Jest to maksymalna liczba dni, za którą można otrzymać zasiłek chorobowy, chyba że niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży. Wówczas bowiem należne świadczenie można pobierać przez 270 dni.

Środki dowodowe

Okoliczności uzasadniające prawo do dłuższego okresu zasiłkowego trzeba jednak odpowiednio udokumentować.

Niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą potwierdza lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, co do zasady, poprzez wpisanie w nim kodu literowego "D". Podobnie jest w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży. Tym razem jednak stosowany jest kod literowy "B".

Kwestię tę reguluje art. 57 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy zasiłkowej. Ustawodawca jednocześnie zastrzegł, iż na pisemny wniosek ubezpieczonego nie umieszcza się w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA kodu "B" i "D". Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy dany ubezpieczony z tego przywileju skorzysta, będzie musiał liczyć się z tym, iż należny mu zasiłek chorobowy zostanie wypłacany jedynie przez podstawowy okres zasiłkowy. Świadczenie powyżej 182 dni zostanie mu wypłacone dopiero po potwierdzeniu wymienionych wcześniej okoliczności uprawniających do dłuższego okresu zasiłkowego, np. odrębnym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza na zwykłym druku.

Ustalanie okresu zasiłkowego

Do okresu zasiłkowego wlicza się:

 • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy (nawet, jeśli zostały spowodowane różnymi chorobami), jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej, traktowane na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, a także
   
 • okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Jeżeli zatem niezdolność do pracy:

 • spowodowana gruźlicą wystąpi bezpośrednio po niezdolności spowodowanej innymi przyczynami,
   
 • przypadająca na okres ciąży wystąpi po wcześniejszej niezdolności do pracy, bezpośrednio albo - gdy jest spowodowana tą samą chorobą - po przerwie nie dłuższej niż 60 dni,

okresy tych niezdolności zlicza się do jednego okresu zasiłkowego, a zasiłek chorobowy przysługuje przez łączny okres do 270 dni. Nie jest zatem wymagane, aby gruźlica lub ciąża wystąpiły na początku zachorowania (patrz przykład).

Trzeba jednak pamiętać, iż przy ustalaniu okresu zasiłkowego uwzględnieniu podlegają także okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku chorobowego:

 • w świetle art. 12 ust. 1 ustawy zasiłkowej, tj. w przypadku gdy na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia,
   
 • z przyczyn określonych w art. 14-17 ustawy zasiłkowej, a więc m.in. w związku z nieprawidłowym wykorzystywaniem zwolnienia od pracy.

Nie bierze się natomiast pod uwagę okresów niezdolności do pracy przypadających:

 • w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku oraz
   
 • w czasie:
   
  • urlopu bezpłatnego,
    
  • urlopu wychowawczego,
    
  • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

za które zasiłek chorobowy nie przysługuje.

Przykład

Pracownik podczas remontu mieszkania spadł z drabiny, w wyniku czego stał się niezdolny do pracy począwszy od 15 grudnia 2014 r. Przez kolejne miesiące dostarczał zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA. Przy czym zaświadczenie na okres od 8 czerwca do 7 lipca 2015 r. zostało wystawione już przez innego lekarza z kodem literowym "D", potwierdzającym niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą, co umożliwia wypłatę należnego mu świadczenia za okres wykraczający ponad podstawowy, tj. 182-dniowy okres zasiłkowy.

Przy założeniu, że każde następne zwolnienie lekarskie również będzie zawierało kod "D", ubezpieczony ten będzie mógł korzystać z zasiłku chorobowego do 10 września 2015 r.

Zasiłek chorobowy należny dłużej niż przez 182 dni

Gdyby ostatnie z przedłożonych przez pracownika zwolnień lekarskich nie zawierało kodu "D", otrzymałby zasiłek chorobowy jedynie do 14 czerwca 2015 r., tj. do końca 182-dniowego okresu zasiłkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60