zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, gdy prowadzący działalność zalega z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne

W kwietniu br. uległem wypadkowi przy wykonywaniu działalności gospodarczej. ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku chorobowego z uwagi na zaległości w opłatach składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe (nie podlegam ubezpieczeniu chorobowemu). Faktyczne zaległości wynoszą zaledwie kilkadziesiąt złotych. Czy uzasadnia to odmowę wypłaty zasiłku?

Tak. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego określają przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.), dalej: ustawy wypadkowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wypadkowej, zasiłek chorobowy nie przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność w razie wystąpienia w dniu wypadku (lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej) zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. Zasiłek nie przysługuje do czasu spłaty całości zadłużenia, z zastrzeżeniem niemającym zastosowania w opisanej sytuacji.

W związku z powyższym, zasiłek chorobowy (i inne świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego) przysługuje tylko tym osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, których zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w dniu wypadku nie przekraczają 6,60 zł. Zatem kilkudziesięciozłotowa zaległość Czytelnika wyklucza możliwość wypłaty zasiłku.

Po uregulowaniu przez ubezpieczonego wszystkich zaległości, ZUS wypłaci zasiłek chorobowy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do tego świadczenia, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od spłaty całości zadłużenia (art. 6 ust. 4 ustawy wypadkowej).

Co istotne, prawo do zasiłku może ulec przedawnieniu, jeśli zadłużenie, o którym mowa, nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku (odpowiednio dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej) - art. 6 ust. 3 ustawy wypadkowej.

Jak wyjaśnił ZUS w ust. 10 i 11 komentarza do ustawy wypadkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl, jeżeli spłata całości zadłużenia nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku (dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej), ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy z tego tytułu. Jeśli jednak uregulowanie przez ubezpieczonego całości zadłużenia nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku (złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej), zasiłek chorobowy zostanie przyznany dopiero od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do zasiłku za okres przed tą datą ulegnie przedawnieniu (a okres niezdolności do pracy, pomimo braku prawa do zasiłku, zostanie zaliczony do okresu zasiłkowego).

Z pytania wynika, że od dnia wypadku nie upłynął jeszcze okres 6 miesięcy, zatem uregulowanie przez Czytelnika zaległości w opłatach składek spowoduje, że ZUS ponownie rozpatrzy wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego.

Dodajmy, że ewentualne zaległości w opłatach składek powstałe po dniu wypadku przy prowadzeniu działalności pozostaną bez wpływu na prawo do zasiłku chorobowego.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60