zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014

Zasiłek chorobowy po uzupełnieniu dokumentacji wypadkowej

Pracownik przez 3 miesiące był niezdolny do pracy z powodu choroby. Za ten okres otrzymał wynagrodzenie, a następnie zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Obecnie dostarczył zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że niezdolność do pracy była następstwem wypadku przy pracy, któremu uległ dwa lata temu. Czy pracownik otrzyma wyrównanie świadczeń chorobowych?

Tak. Po dostarczeniu przez pracownika odrębnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego związek choroby z wypadkiem przy pracy (oraz kopii protokołu powypadkowego, jeśli zdarzenie miało miejsce u innego pracodawcy), wypłacone za okres tej choroby wynagrodzenie chorobowe i zasiłek z ubezpieczenia chorobowego będzie traktowany jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, a wysokość wypłaconych świadczeń zostanie wyrównana.

Prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadku przy pracy oraz ich wysokość zostało określone przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.), dalej: ustawy wypadkowej.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu (art. 8 ustawy wypadkowej).

W praktyce zdarzają się przypadki, że uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy następuje już po wypłacie świadczeń za czas choroby. Może także wystąpić sytuacja opisana w pytaniu, tj. gdy pracownik dostarczy dowody służące do wypłaty 100% zasiłku chorobowego po wypłacie świadczeń chorobowych w wysokości 80% podstawy wymiaru. W obydwu przypadkach przyjmuje się postępowanie określone przez ZUS w ust. 4 komentarza do ustawy wypadkowej dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl. Z pytania nie wynika, czy pracodawca jest upoważniony do wypłaty zasiłków, czy też zasiłek został wypłacony przez ZUS.

Jeśli więc pracodawca jest upoważniony do wypłaty zasiłków, to po stwierdzeniu, że niezdolność do pracy jest następstwem wypadku przy pracy, powinien dokonać wyrównania wysokości wypłaconego zasiłku do 100% podstawy jego wymiaru. Wyrównaniem tym powinien objąć także okres, za który pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas choroby - kwotę tego wynagrodzenia, wypłaconą przez pracodawcę, należy potraktować jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli pracodawca nie jest upoważniony do wypłaty zasiłków, w związku z czym wypłacił tylko wynagrodzenie za czas choroby, o którym mowa w art. 92 K.p., a wypłatę zasiłku przekazał do ZUS, to po stwierdzeniu, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, powinien uznać wypłacone wynagrodzenie za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. W takim przypadku ZUS obliczy pełną kwotę należnego zasiłku chorobowego i w razie, gdy kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę będzie:

  • niższa niż należna - wypłaci różnicę między kwotą należną a wypłaconą przez pracodawcę,
     
  • równa kwocie należnej - wypłacone wynagrodzenie zostanie potraktowane jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne,
     
  • wyższa od należnej kwoty zasiłku - wypłacone wynagrodzenie będzie traktowane jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego tylko do wysokości należnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i rozliczone ze składek na ubezpieczenia społeczne tylko do tej wysokości.

We wszystkich przypadkach pracodawca jest zobowiązany złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60