zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018

Egzekucja należności z zasiłku chorobowego

Pracownik ma dwa zajęcia egzekucyjne na pokrycie świadczenia alimentacyjnego oraz niealimentacyjnego. Przez cały maj br. przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Jak ustalić wysokość potrącenia z przysługującego mu zasiłku chorobowego? Nadmieniamy, że otrzymuje on wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 3.700 zł.

Z przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego pracodawca może dokonać potrącenia maksymalnie do wysokości 60% kwoty zasiłku, przy czym pierwszeństwo ma egzekucja świadczenia alimentacyjnego.

Zasiłki (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne) podlegają potrąceniom i egzekucji na zasadach określonych w art. 139-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.), dalej: ustawy emerytalnej. W myśl przepisów tej ustawy, z przysługującego pracownikowi zasiłku, po odliczeniu zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego, potrąca się m.in.:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych - do wysokości 60% kwoty zasiłku,
   
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne - do wysokości 25% kwoty zasiłku.

Zgodnie z art. 140 ust. 6 pkt 1 ustawy emerytalnej, w przypadku, gdy w danym miesiącu nastąpi zbieg egzekucji ww. należności, dokonuje się jej w podanej wyżej kolejności, przy czym łącznie nie może ona przekraczać 60% kwoty zasiłku.

Wysokość potrącenia ustala się od kwoty zasiłku przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dokonując potrąceń z przysługującego pracownikowi zasiłku, pracodawca powinien pamiętać o zachowaniu tzw. kwoty wolnej. Jest to wysokość zasiłku, która powinna pozostać do dyspozycji pracownika. Ustawodawca określił jej wysokość w art. 141 ustawy emerytalnej. Wynosi ona odpowiednio:

 • 50% kwoty najniższej emerytury (obecnie - od 1 marca br. - 50% z 1.029,80 zł, tj. 514,90 zł)*) - przy potrącaniu należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
   
 • 75% kwoty najniższej emerytury (obecnie - od 1 marca br. - 75% z 1.029,80 zł, tj. 772,35 zł)*) - przy potrącaniu należności innych niż alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Egzekucja należności z zasiłku chorobowegoNasze Wydawnictwo zwróciło się do ZUS o zajęcie stanowiska w sprawie wysokości kwoty wolnej od potrąceń z zasiłku w przypadku zbiegu egzekucji sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne. W otrzymanej 29 marca 2018 r. odpowiedzi ZUS stwierdził, że:

"W razie zbiegu potrąceń egzekwowanych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne z potrąceniami sum egzekwowanych z tytułu należności alimentacyjnych, potrącenia łącznie nie mogą przekroczyć 60% kwoty zasiłku. (...)

W związku z tym, że jako pierwsze potrąca się sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, należy ustalić kwotę wolną od potrąceń i egzekucji dla tych świadczeń. Wynosi ona 50% kwoty najniższej emerytury. Następnie (o ile pozwala na to dopuszczalna łączna wysokość potrącenia, tj. łącznie nie może przekraczać 60% kwoty zasiłku) potrąca się sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, dla których kwota wolna od potrąceń wynosi 75% kwoty najniższej emerytury. (...)"

Przykład

Wynagrodzenie pracownika, o którym mowa w pytaniu, podlega egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych w wysokości 900 zł miesięcznie oraz z tytułu niespłaconej pożyczki bankowej (potrącenie niealimentacyjne) w kwocie 7.000 zł. Pracownik złożył pracodawcy PIT-2.

Przez cały maj 2018 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu przysługiwał mu zasiłek chorobowy w wysokości 2.639,34 zł.

Pracodawca, ustalając kwotę potrącenia, dokonał następujących obliczeń:

- wysokość zasiłku za maj 2018 r.  2.639,34 zł
- zaliczka na podatek dochodowy, po zaokrągleniu (2.639 zł × 18%) - 46,33 zł  429,00 zł
- kwota maksymalnego potrącenia z tytułu egzekucji należności alimentacyjnych
   oraz łącznego potrącenia w zbiegu (2.639,34 zł × 60%) 
1.583,60 zł
- kwota maksymalnego potrącenia z tytułu egzekucji należności niealimentacyjnych
   (2.639,34 zł × 25%) 
659,84 zł
- kwota wolna od potrąceń z tytułu należności alimentacyjnych (50% najniższej emerytury)  514,90 zł
- kwota wolna od potrąceń z tytułu należności niealimentacyjnych (75% najniższej emerytury)  772,35 zł
- kwota potrącenia z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń (2.639,34 zł - 429 zł - 900 zł
   - 772,35 zł); stanowi ona część zasiłku możliwą do potrącenia na poczet należności niealimentacyjnych 
537,99 zł
- zasiłek do wypłaty (2.639,34 zł - 429 zł - 900 zł - 537,99 zł)  772,35 zł

Z przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego pracodawca dokonał potrącenia pełnej kwoty należności alimentacyjnych (900 zł) oraz należności z tytułu niespłaconej pożyczki bankowej w kwocie 537,99 zł. Do wypłaty pozostała kwota wolna od potrąceń i egzekucji wynosząca 772,35 zł.

*) Z dniem 1 lipca br., na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1076), znowelizowany zostanie m.in. art. 141 ustawy emerytalnej. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi wynosi 500 zł, natomiast w przypadku potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi - 825 zł.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.