zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Od dnia wypadku jest na zwolnieniu lekarskim. Czy należny mu zasiłek chorobowy powinnam wypłacić najpierw w 80%, a po jakimś czasie wyrównać do 100%, czy od razu powinnam wypłacić 100% tego świadczenia?

Z tytułu wypadku przy pracy przysługuje szereg świadczeń. Są one wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego, pod warunkiem, że dane zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy (patrz ramka).

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik, następuje w trybie określonym w Kodeksie pracy.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu:

  • którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy,
     
  • niezależnie od długości okresu podlegania ubezpieczeniu,
     
  • od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy,
     
  • w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli wypadek, któremu uległ pracownik, został uznany za wypadek przy pracy, to od pierwszego dnia niezdolności przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

- w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wcześniej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
- podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
- przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60