zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017

Dowody do wypłaty zasiłku przez ZUS po dostarczeniu kolejnego e-zwolnienia

Pracownik otrzymał następne e-zwolnienie uprawniające go do zasiłku chorobowego. Płatnikiem tego świadczenia jest ZUS. Czy pracodawca ma obowiązek przedłożyć w ZUS po raz kolejny zaświadczenie ZUS Z-3, jeśli nie ma przerwy w niezdolności do pracy?

Nie, z tym że należy przesłać do ZUS wniosek o zasiłek chorobowy za okres wskazany w nowym zwolnieniu lekarskim.

Zasiłek chorobowy jest przyznawany i wypłacany na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przekazanym na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS (art. 61b ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Podstawowym dowodem do wypłaty tego świadczenia jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy z powodu choroby (odpowiednio e-ZLA lub ZUS ZLA). Jeśli płatnikiem zasiłku jest pracodawca, dla celów tej wypłaty nie żąda od pracownika przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Jeżeli jednak zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS, to do pierwszego zwolnienia lekarskiego pracodawca dołącza zaświadczenie płatnika składek, na podstawie którego ZUS ustali uprawnienia do wypłaty zasiłku oraz obliczy jego wysokość (np. druk ZUS Z-3 lub inny zawierający odpowiednie informacje). Natomiast do kolejnego zwolnienia lekarskiego nie jest wymagane przedłożenie ww. dowodu, jeśli w niezdolności do pracy nie wystąpiła przerwa (i nie wystąpiły okoliczności powodujące przeliczenie podstawy wymiaru, np. zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia). Należy jednak przekazać do ZUS wniosek o zasiłek chorobowy, za okres objęty kolejnym zwolnieniem lekarskim, na druku ZAS-53.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60