zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016

Wypłata zasiłku chorobowego przez dwóch pracodawców w razie wystawienia e-ZLA

Pracownik zatrudniony u dwóch pracodawców otrzymał zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Zostało ono przekazane przez ZUS tylko jednemu z pracodawców. W naszej firmie pracownik przedłożył zaświadczenie wydrukowane przez pierwszego pracodawcę z jego profilu w ZUS. Czy na takiej podstawie możemy wypłacić zasiłek?

Nie. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy zasiłkowej, przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby są:

  • zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy zasiłkowej, tj. wystawione w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), a gdy jego wystawienie w tej formie nie jest możliwe (np. w razie braku możliwości dostępu do internetu) - zaświadczenie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, albo
     
  • wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, wydany przez lekarza na żądanie ubezpieczonego oraz gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym lekarza wynika, że pracodawca nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek.

Obecnie funkcjonują jeszcze zaświadczenia lekarskie wydawane - wyłącznie w formie papierowej - na "starych" drukach ZUS ZLA, które również służą do wypłaty zasiłków. Wymienionych dowodów nie można zastąpić kserokopią dokumentu wystawionego dla innego pracodawcy (płatnika składek).

Ważne: W razie zatrudnienia pracownika u dwóch lub więcej pracodawców lekarz wystawia, na wniosek pracownika, odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich.

Zaświadczenie dla drugiego i kolejnych pracodawców, potwierdzające wcześniej orzeczoną u pracownika niezdolność do pracy, może być wystawione w terminie późniejszym. W takim przypadku nie obowiązuje zasada wystawienia zaświadczenia za okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające datę badania, bowiem chodzi jedynie o potwierdzenie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy. Tak wynika z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. poz. 2013).

Co istotne, nie ma znaczenia data dostarczenia tego dokumentu (czy to w wersji papierowej, czy też elektronicznej), bowiem w stosunku do e-ZLA nie określono terminu na jego doręczenie płatnikowi składek. Dokument ten ZUS otrzymuje niezwłocznie po jego wystawieniu i udostępnia płatnikowi składek posiadającemu profil ePUAP.

Wobec powyższego, pracownik powinien udać się do lekarza z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia lekarskiego dla drugiego pracodawcy. Jeśli pracodawca ten nie ma profilu ePUAP, to lekarz po wystawieniu zwolnienia wydrukuje je z systemu teleinformatycznego.

Dodajmy, że w sytuacji gdy pracodawca uzna dostarczoną przez pracownika kserokopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego dla innego pracodawcy za wystarczający dokument, to może na jego podstawie jedynie usprawiedliwić nieobecność w pracy.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60