zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016

Dokumenty do zasiłku chorobowego gdy jego płatnikiem jest ZUS

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Na profilu informacyjnym płatnika składek, który posiadam mimo zatrudniania tylko trzech pracowników, zwolnienie jest widoczne. Skoro dokument potwierdzający niezdolność do pracy pracownika został wystawiony przez lekarza w formie elektronicznej i przekazany do ZUS, to czy jest on wystarczający, aby organ rentowy wypłacił pracownikowi zasiłek chorobowy?

NIE. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Tak stanowi art. 61b ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372), zwanej ustawą zasiłkową.

Jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS, postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego wszczyna się odpowiednio na podstawie:

 • dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy:
   
  • wydruku wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego lub
    
  • zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanego z systemu teleinformatycznego albo
    
 • wniosku złożonego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przekazanego przez ubezpieczonego albo płatnika składek upoważnionego przez ubezpieczonego.

Wynika tak z art. 61b ust. 2 pkt 2 ustawy zasiłkowej.

Jak podaje ZUS na stronie internetowej www.zus.pl, na równi z wnioskiem o zasiłek traktowane jest zaświadczenie ZUS Z-3, które składane jest przez pracodawcę niebędącego płatnikiem zasiłków.


Wystawione przez lekarza i przesłane do ZUS zaświadczenie lekarskie e-ZLA nie stanowi dla ZUS podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie zasiłku.


Aby pracownikowi, któremu lekarz wystawił i przekazał do ZUS zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego, organ rentowy mógł ustalić uprawnienia do zasiłku chorobowego i podjąć jego wypłatę, Czytelnik musi przekazać temu organowi co najmniej zaświadczenie płatnika składek. Dokument ten można sporządzić wykorzystując formularz ZUS Z-3.


Druk ZUS Z-3 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60