zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016

Prawo do zasiłku chorobowego dla pracownicy w ciąży zatrudnionej u dwóch pracodawców

Pracownica zatrudniona jednocześnie w dwóch firmach, w każdej na 1/2 etatu, przedkłada zwolnienia lekarskie z kodem literowym "B" i otrzymuje zasiłek chorobowy u dwóch pracodawców. Czy będzie jej przysługiwał zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński, jeśli rozwiąże ona umowę o pracę z jednym z pracodawców?

Prawo do zasiłku chorobowego dla pracownicy w ciąży
rys. Prawo do zasiłku chorobowego dla pracownicy w ciąży
Pracownica będzie uprawniona do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej u obydwu pracodawców, w tym również za okres niezdolności do pracy trwającej po rozwiązaniu umowy o pracę z jednym z nich. Natomiast po urodzeniu dziecka będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński tylko z tytułu trwającej nadal umowy.

Powyższe wynika z art. 6 ust. 1art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372), dalej: ustawy zasiłkowej.

Sytuacje, w których nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, określa art. 13 ustawy zasiłkowej. Nie ma on jednak zastosowania w omawianym przypadku, bowiem gdy pracownik jest zatrudniony równocześnie u kilku pracodawców, to rozwiązanie stosunku pracy z jednym z nich nie powoduje ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Tytułem tym jest w dalszym ciągu zatrudnienie i istnieje on do czasu rozwiązania stosunku pracy ze wszystkimi pracodawcami. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy, stwierdzając w postanowieniu z 7 maja 2003 r., sygn. akt III UZP 3/03, że:

"Przepis art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy (...) nie ma zastosowania, jeżeli pracownik jest zatrudniony równocześnie u wielu pracodawców, wobec czego rozwiązanie stosunku pracy z jednym z nich nie powoduje ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego."

Zatem pomimo kontynuowania zatrudnienia w jednej firmie, pracownica będzie miała prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy z drugą firmą.

Natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje tylko w sytuacji, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 30 ustawy zasiłkowej). Jeśli umowa o pracę z pracownicą zostanie rozwiązana z innych przyczyn, to po urodzeniu dziecka będzie ona uprawniona do zasiłku macierzyńskiego tylko z tytułu trwającej umowy o pracę.

Przykład

Pracownica jest zatrudniona u pracodawców A i B na 1/2 etatu u każdego z nich. Od 11 stycznia 2016 r. jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży. Za czas choroby nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego od 11 stycznia do 12 lutego 2016 r., a następnie od 13 lutego 2016 r. - do zasiłku chorobowego. Świadczenia te są wypłacane przez pracodawców.

Umowa o pracę z pracodawcą B została rozwiązana z dniem 31 marca 2016 r. Począwszy od 1 kwietnia 2016 r., zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez pracodawcę A oraz przez ZUS (za okres po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy B).

Po urodzeniu dziecka przez pracownicę, pracodawca A będzie jej wypłacał zasiłek macierzyński.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60