zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Ustalenie wysokości zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy opłacającego "mały ZUS"

Osoba prowadząca działalność gospodarczą od kilku lat podlega ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk, przy czym ubezpieczeniu chorobowemu od 1 grudnia 2018 r. (kod 05 10 0 0). W 2019 r. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru uzależnionej od przychodu osiągniętego w 2018 r. ("mały ZUS") i jest zgłoszona w ZUS z kodem 05 90 0 0. Ustalona przez nią najniższa podstawa wymiaru składek wynosi 1.963,57 zł, jednak opłaca je od kwoty 2.000 zł. Przez kilka dni września br. była niezdolna do pracy z powodu choroby. W jaki sposób ZUS ustali podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Przedsiębiorcy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek (art. 11 ust. 2 ustawy o sus). Podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca spełnia określone warunki, to może korzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jedną z nich jest opłacanie składek na przedmiotowe ubezpieczenia od podstawy uzależnionej od wysokości przychodu z tytułu prowadzonej działalności, tzw. "mały ZUS" (korzysta z niego przedsiębiorca z pytania) - art. 18c ustawy o sus. Najniższą podstawę wymiaru składek na dany rok kalendarzowy ustala on wówczas samodzielnie, mnożąc uzyskany przeciętny miesięczny przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik, o którym mowa w art. 18c ust. 5 ustawy o sus, ogłoszony na dany rok kalendarzowy. Tak ustalona podstawa nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Przedsiębiorca na "małym ZUS" może również zadeklarować jako podstawę wymiaru kwotę wyższą niż obliczona przez niego najniższa podstawa wymiaru składek.

Wskazniki i stawki Najniższe podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Za przychód, o którym mowa, uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej).

W sytuacji, gdy ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy trwa krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, to podstawę wymiaru zasiłku ustala się zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy zasiłkowej. Stanowi ją suma:

 • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
   
 • kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

ZUSJeśli chodzi o kwotę najniższej podstawy wymiaru składek, to ZUS w pkt. 340 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, wyjaśnił, że: "Przy obliczaniu przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz kwot przewyższających najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiące, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku (nadwyżek) przyjmuje się najniższą podstawę wymiaru składek przewidzianą przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla danego kodu tytułu ubezpieczenia z okresu, z którego podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana (...)".

Przedsiębiorca z pytania od 1 stycznia br. zgłosił się do ubezpieczeń społecznych z kodem 05 90 0 0 (do 31 grudnia 2018 r. był zgłoszony z kodem 05 10 0 0). Ustalona przez niego najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na rok 2019 wynosi 1.963,57 zł, jednak składki opłaca od kwoty 2.000 zł. ZUS, obliczając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za kilka dni września br., jako najniższą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za grudzień 2018 r. przyjmie kwotę 2.665,80 zł, a za okres od stycznia do sierpnia br. kwotę 1.963,57 zł.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od 2015 r. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS dokonał z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 0 0 i opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od najniższej podstawy stanowiącej 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w 2018 r. od kwoty 2.665,80 zł. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (z kodem 05 10 0 0) przystąpił od 1 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia br. wyrejestrował się z ubezpieczeń społecznych z kodem 05 10 0 0 i zgłosił się do tych ubezpieczeń z kodem 05 90 0 0. Ustalona przez niego najniższa podstawa wymiaru składek na rok 2019 wynosi 1.963,57 zł, przy czym w każdym miesiącu opłaca składki od podstawy w wysokości 2.000 zł.

Przedsiębiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby od 9 do 20 września br. (12 dni). Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ZUS powinien uwzględnić przychód ubezpieczonego za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia (chorobowego), tj. od grudnia 2018 r. do sierpnia 2019 r. Podstawa wymiaru zasiłku wyniesie 1.782,66 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • kwota przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia od grudnia 2018 r. do sierpnia 2019 r. - 1.761,69 zł, tj. [(2.665,80 zł - 365,48 zł) x 1 m-c + (1.963,57 zł - 269,21 zł) x 8 m-cy] : 9 m-cy = 1.761,69 zł,
   
 • miesięczna kwota przewyższająca najniższą podstawę wymiaru składek pomniejszona o 13,71%: za grudzień 0 zł i za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r. 31,44 zł, tj. 2.000 zł - 1.963,57 zł = 36,43 zł; 36,43 zł - 4,99 zł = 31,44 zł,
   
 • przeciętna miesięczna kwota przewyższająca najniższą podstawę wymiaru składek za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia chorobowego: [0 zł + (31,44 zł x 8 m-cy)] : 9 m-cy = 27,95 zł,
   
 • iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek oraz liczby pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia chorobowego, z których przychód podlega uwzględnieniu: (27,95 zł : 12) = 2,33 zł; 2,33 zł x 9 m-cy = 20,97 zł,
   
 • kwota stanowiąca podstawę wymiaru zasiłku: 1.761,69 zł + 20,97 zł = 1.782,66 zł.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.